یادداشت سی چه طور نجاتش بدیم

ر حیفه
نباید نابود بشه
لعنت به کسایی که این مزخرفات رو مثل نقل و نبات می ریزن تو دست و پای نوجوونا و جوونا
متنفرم
از این کثافتها متنفرم
ر حیفه
این پسر حیفه
ر می تونه یه آینده خوب و مفید داشته باشه
ر یه پسر مهربون و با استعداده
ر حیفه
خدایا خدا جونم
داغونم
من که یه آدمم یه دوستم این قدر داغونم با دیدن چند دقیقه  و ...

تو که خالقی نمی خوای کاری کنی براش

ر حیفه

تو که از مادر مهربون تری، خدا جونم


منبع این نوشته : منبع